รวมเว็บลิงค์

posted in: Uncategorized | 0

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย โดยจะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ถูกแบ่งประเภทตามการดูแลควบคุมบริการ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลที่รับการยอมรับว่าดีในเมืองไทย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
https://www.bumrungrad.com/thai

โรงพยาบาลศิริราช
http://www.siphhospital.com/th/home

โรงพยาบาลสมิติเวช
https://www.samitivejhospitals.com/th

โรงพยาบาลรามาธิบดี
http://ramahospital.mahidol.ac.th/

โรงพยาบาลกรุงเทพ
https://ww2.bangkokhospital.com/

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
https://www.bnhhospital.com/th/

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
http://www.kasemrad.co.th/th/site/home

โรงพยาบาลวิภาวดี
https://www.vibhavadi.com/

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
http://www.vichaiyut.co.th/

ที่มา:https://www.thaiquote.org/content/14969

สามารถสั่งซื้อได้ที่
Line: @cmktshop
สั่งซื้อสินค้า : www.cmktshop.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 065-050-0535


อาหารโปรตีนสูง,โปรตีนไข่,อัลบูมิน เม็ด,ไข่ขาว,Egg protein,ไข่ขาวผง,Egg powder,ไข่ขาวเม็ด.ไข่ขาวอัดเม็ด,ประโยชน์ไข่ขาวอัดเม็ด,Egg albumin เม็ด,กินหลังผ่าตัด ,แผลผ่าตัด,แผลศัลยกรรม,อาหารผ่าตัด,Albumin,albumin tablet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *